INSPIRES Sp. z o. o. wraz z partnerem projektu: Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt pt.: „Rozwiń skrzydła !

Okres realizacji projektu : 01.08.2020 r. - 28.02.2022 r.

Kwota dofinansowania: 4909976,81 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 4393137,14 PLN
Dofinansowanie z Budżetu państwa: 516839,67 PLN

Cel projektu: Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości na terenie woj.lubelskiego [WL] przez założenie i funkcjonowanie 77 Działalności gospodarczych przez 77os.(42K/35M) oraz

powstanie min.93 nowych miejsc pracy na terenie WL do 28.02.2022r przez udział tych os. w kompleks. wsparciu tj.: wsparcie szkoleniowo-doradcze, wsparcie w postaci przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.