Lipiec 2021

19 lipca 2021


OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA II TURY NABORU – GRUPA IV, V i VI LIDERA

Szanowni Państwo,
informujemy, że Komisja Oceny Wniosków zakończyła swoją pracę w ramach procedury odwoławczej. Poniżej znajduje się ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej II tury naboru w ramach projektu „Rozwiń skrzydła!”.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy!

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH

07.07.2021


Szanowni Państwo!

W dniach 12-16 lipca 2021 będzie obradować Komisja Oceny Wniosków w ramach procedury odwoławczej. Ostateczne wyniki wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości zostaną ogłoszone w dniu 19 lipca.

W dniach 20-22 lipca 2021 odbędzie się podpisywanie umów o udzieleniu wsparcia zawierana pomiędzy Uczestnikiem/czką projektu a Beneficjentem.

23 lipca 2021 to dzień założenia działalności gospodarczej.

02.07.2021


WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW
FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ II TURA NABORU
GRUPA IV, V I VI

Szanowni Państwo,

Komisja Oceny Wniosków zakończyła swoją pracę dotyczącą oceny Państwa
wniosków na przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości wraz z
biznesplanami. Poniżej znajduje się wstępna lista Uczestników
rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie i
prowadzenie działalności w ramach projektu „Rozwiń skrzydła!”.

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków każdy z Uczestników ma
możliwość wniesienia odwołania zgodnie z § 3 ust. 1 Procedura odwoławcza
Regulaminu przyznawania wsparcia:

„Uczestnicy, którzy nie zostaną wytypowani do otrzymania bezzwrotnej
dotacji, a także osoby, którym przyznane zostały środki finansowe w
obniżonej kwocie w stosunku do wnioskowanej przez uczestnika projektu
wysokości mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję
Oceny Wniosków, która miała wpływ na przyznanie dotacji w terminie.
Każdy z uczestników, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie
zakwalifikował się do projektu może, w terminie do 5 dni licząc od dnia
otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny, dostarczyć do biura
projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej (za
dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie odwołania w ww. terminie
drogą elektroniczną (e-mail/fax), przy czym dostarczenie jego formy
pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni).”.

Informujemy, że każdy z Państwa otrzyma drogą e-mail informację wraz z
kartami ocen. Prosimy o potwierdzenie odebrania wiadomości.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *